Otherways logo iso

Ei vaihtoehto, vaan valinta.

Haluamme kantaa osaltamme vastuun ihmisten jaksamisen tukemisesta tässäkin erikoislaatuisessa tilanteessa.
Nyt on tärkeää panostaa omaan hyvinvointiin, lasten ja perheen jaksamiseen sekä työntekijöiden tukemiseen, jotta selviämme yhdessä kriisin yli.

Tästä mennään yli niin, että heilahtaa. Yhdessä.
Tulemme luoksesi myös etäyhteyden kautta.

Otherways

Maailman parhaiden tyyppien valmentajat

Mitä, jos yrityksesi, henkilökuntasi ja sinä itse alan ammattilaisena olisitte parhaassa mahdollisessa tuloskunnossa? Mitä, jos tekisitte töitä vieläkin energisemmällä työotteella, sitoutuneemmalla tiimillä ja yhteisillä tavoitteilla? Mitä, jos ymmärtäisitte niin toisianne kuin sidosryhmiänne ja asiakkaitanne entistä paremmin? Mitä, jos tiiminne toimisi paremmin ja palautteenanto olisi sujuvaa? Lopetetaan turha jossittelu ja tehdään tavoitteistasi yhdessä totta!

Valitse Otherways, kun haluat lopettaa turhan jossittelun ja panostaa täysillä oman ja yhteisösi hyvinvointiin. Kokeneet valmentajamme sparraavat tiimisi iskukuntoon!

Otherways valmentaa:
– Ihmisiä ymmärtämään itseään ja löytämään avaimia onnellisuuteen ja hyvinvointiin hyödyntäen aitoa tutkimustietoa ja kokemusperäistä tietotaitoa,

– Yritystänne uudenlaisen työelämän haasteisiin keskittyen erilaisten ihmisten ymmärtämiseen ja työkulttuurin muutokseen,

– Tiimiänne avoimemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi ja siten paremmin voivaksi ja tehokkaammaksi,

– Yrityksenne esimiehiä ja vastuuhenkilöitä entistä paremmiksi ihmissuhdeasiantuntijoiksi

– Myynnin ja työn tehostamista jokaisen yksilön lähtökohdista käsin.

Otherways kuva

Palvelumme

Otherways- valmennustiimin asiantuntijat työskentelevät valmennuksen ja coachauksen menetelmillä,
joissa keskiössä on voimavaraistava ja ratkaisukeskeinen työote. Toimintamme ydin on intra- ja interpersoonallisen älykkyyden kehittymisessä,
oman mindsetin tunnistamisessa ja joustattamisessa, sekä oman työidentiteetin vahvistamisessa.
Valmennuksemme räätälöidään aina asiakkaan tarpeista käsin ja yksilöllistetään vastaamaan kohdeorganisaation toiveita, tarpeita sekä tulevaisuuden näkymiä.

Valmentajat

Ydintiimi

Jarkko Saari

IHMISSUHDE- JA VUOROVAIKUTUSTAITO­VALMENTAJA, TYÖYHTEISÖ-FASILITAATTORI

045 852 3708
jarkko.saari@otherways.fi

Mari Rosenlund

TIIMI- JA ORGANISAATIOVALMENTAJA SEKÄ TYÖNOHJAAJA

045 852 3707
mari.rosenlund@otherways.fi

Tero Jääskeläinen

KOULUTTAJA, TYÖYHTEISÖVALMENTAJA, IHMISSUHDEVALMENTAJA

044 540 6026
tero.jaaskelainen@otherways.fi

Atte kuva

Atte Voutilainen

TYÖNOHJAAJA JA RYHMÄVALMENTAJA

045 122 3365
atte.voutilainen@otherways.fi

Janne kuva

Janne Paljärvi

RYHMIEN VALMENTAJA JA KOULUTTAJA

050 572 9192
janne.paljarvi@otherways.fi

Vuotta johtajuuskokemusta

Asiakasta
Valmennusta

Otherways koostuu viiden hengen ydintiimin lisäksi laajasta alan osaajien verkostosta.
Asiakkaat voivat hyödyntää valmennustalon kaikkien asiantuntijoiden huippuosaamista.

Mika Lindfors

Saara Kainulainen

Marko Arola

Tuuli Paltemaa

KRISTA MÄKELÄ

Toisintekijät podcast

Blogi

Työtyytyväisyyden ja hyvinvoinnin tutkiminen ja mittaaminen- hukkaan heitettyjä euroja?

Paljon on tullut viimeisen vuoden aikana oltua tekemisissä erilaisten organisaatioiden ja sen kautta erilaisten ihmisten kanssa. Mikä mahtava rikkaus erilaisuus onkaan, kun sitä vielä osataan hyödyntää optimaalisella tavalla. Olen saanut olla tuomassa näkyväksi ihmisten erilaisuutta. Kuinka erilaisia ihmisiä motivoi erilaiset asiat. Mitä merkitystä on tarkastella omaa ihmiskäsitystä ja kuinka se näkyy omassa tavassa toimia työntekijänä,

Lue lisää »

Toisintekijät

Ihmissuhteiden rautaiset ammattilaiset

Toisintekijät Oy:n tarina sai alkunsa keväällä 2018, kun viisi sosiaalialan ammattilaista löysi yhteisen sävelen ja päätti yhdistää voimansa asiakkaidensa parhaaksi.

Huhtikuussa 2018 perustetun Toisintekijät Oy:n perusta on valettu erilaisten persoonien erityisosaamisen ja yhteisen arvopohjan varaan. Kukin viidestä yrittäjästä tuo yhteisöön oman ammattitaitonsa ja vahvuutensa. Erilaiset näkökulmat asioihin ja viitekehykset avartavat kokonaisnäkemystä. Toisintekijät-tiimi on enemmän kuin osiensa summa; yhdessä toimien päästään toivottuun päämäärään: parhaaseen mahdolliseen asiakastyytyväisyyteen.

Yrittäjät haluavat kouluttautua lisää kehittyäkseen entistä paremmiksi valmentajiksi ja ohjaajiksi. Omaa tietotaitoa päivitetään koko ajan ja opittua tietoa jaetaan koko yhteisön hyväksi. Myös verkostoituminen on tärkeää. Monipuolisten kontaktiensa kautta Toisintekijät löytää aina sopivimman asiantuntijan asiakkaan akuuttiin tarpeeseen.

Pitkän linjan ammattiosaajat vakuuttavat toimivansa kaikissa asiakassuhteissaan moraalisesti, eettisesti ja ehdottoman luottamuksellisesti. Mitään työtehtävää ei hoideta puolivillaisesti, vaan jokainen toimeksianto toteutetaan alusta loppuun asti asiakkaan parhaaksi – oma persoona ja osaaminen peliin laittaen.

Toisintekijöitä sitoo yhteen samanlainen ihmiskäsitys: jokainen yksilö on oman elämäntilanteensa paras asiantuntija. Erilaisten yksilöiden vaikuttavissa kohtaamisissa on tärkeää hahmottaa ihminen kokonaisuutena. Oleellista on tiedostaa myös se, että yksilöt muodostavat keskenään monimuotoisia yhteisöjä, joissa on otettava huomioon erilaisten persoonien omat tarpeet, mielenkiinnon kohteet, huolet ja pelot.

Maailman parhaiden tyyppien valmentajat tarjoavat nyt omaa osaamistaan erilaisten työyhteisöjen hyvinvoinnin lisäämiseksi. He tiedostavat, kuinka tärkeää on kunkin yksilön itsetuntemus ja toisen arvostus entistä monimutkaisemmassa ihmissuhdeverkostossa.

Vuorovaikutustaidot, tunneäly ja sosiaalinen älykkyys nousevat entistä suurempaan rooliin työelämän hurjassa muutosvauhdissa. Toisin ajattelevilla ja tekevillä valmentajilla ja työnohjaajilla riittää kysyntää ja työsarkaa eri aloilla toimivien osaajatiimien yhteistyön jalostamisessa. Toisintekijöistä koostuva valmennustalo on taatusti valmis ottamaan vastaan haastavimmankin työtehtävän – nyt ja tulevaisuudessa.

Toisintekijat kuva

Ota yhteyttä!

Copyright @ 2018 Toisintekijät Oy 2912605-3 | Toteutus: Ampersand Design Oy

Vieritä ylös